Teràpia On Line

image

A DDIVAN per poder accedir al servei de Sessions Online és necessari haver efectuat un mínim de 3 sessions presencials amb Isabel Coch.

Les sessions presencials – prèvies al servei Online – comprenen el contacte terapèutic inicial i inclouen l’entrevista, el diagnòstic i la fase de psicoeducació en la que es proporcionen els recursos que es consideren adequats en funció del perfil que presenta cada pacient.

-La Sessió Online comporta un seguit d’avantatges:

  • Pot ser útil a persones residents a l’estranger i a persones amb problemàtica física -necessitat de repòs, discapacitat, malaltia..-
  • Proporciona un ventall d’horaris més flexible
  • Suposa una menor inversió econòmica